BEK-Kurso, Leksikono
Nova kaj Baza EKzercaro de Esperanto, de Dennis Keefe

 

BEK Hejmpaĝo

PEPAS

Novaĵoj pri BEKProjekto

BEKKurso 1

BEKKurso 2

BEKKurso 3

BEKKurso 4

BEK Vortaretoj 1.2.3.4

BEK NESPO

NESPO Vortareto

Pedagogia Gvidilo

PostBEK

PraBEKaĵoj

BEK-Leksikono

Fotoj de BEKkurso

ILEI Intervujo I

ILEI Intervujo II

Merkatika Kurso
 

 

e

BEK-Leksikono

BEK, BEKaro, BEKMetodo, BEKprinciparo, bekumaĵo, bekumi2, BEK1, BEK2, BEK3, BEK4, EKSistemo, ekzamenaro, ezkzameneto, ekzamenoekzamenego, gruplaboro, instrua ciklo, Valencia Metodo


BEK

Baza Esperanta Kurso.  Unua nivelo de la EKSistemo.  Kompleta kursaro por komencantoj en Esperanto.  Ĝi estas multe pli longa ol kutima kurso por komencantoj, kaj daŭras inter 60 kaj 100 horojn por plenkreskaj Eŭropanlingvoparolantoj, kaj inter 300 kaj 500 por parolantoj kiuj ne havas internacian vortstokon en siaj lingvoj 
Supren


BEKaro

La kompleta BEKkurso, la kvar niveloj de la BEKkurso: BEK1, BEK2, BEK3, kaj BEK4.  Sinonimo de BEKkursaro
Supren

BEKMetodo
Eklektita maniero instrui la BEKkurson. Principo de la BEKkurso estas, ke kursgvidanto povas utiligi iun ajn instrumetodon por instrui, kiel la rektan, la tradukan, la komunikativan, ktp, tamen la kursgvidanto devas uzi la plejparton de la kursotempo por la sendependa praktikado de la lernitaĵoj en grupetoj de tri aŭ kvar personoj. 
Supren

BEKprinciparo

La kernaj principoj, konceptoj, kaj ideoj sur kiuj la BEKkurso baziĝas.  Ekzemple: kvarkapableco, emfazo, ripetado, gruplaboro, sendependiĝo de la kursgvidanto, interplektiĝo de konceptoj, ktp.
Supren

bekumaĵo

Ekzerco, skriba aŭ parola, en kiu gekursanoj tradukas el Esperanto en Esperanton.  Ekzemplo 1:  Kio estas malgranda domo?  Ĝi estas dometo.  Ekzemplo 2: Kio estas sekiĝinta floro?  Tio estas floro kiu sekiĝis.  Bekumaĵoj utilas por enkursa praktikado kaj por ekzamenado. 
Supren

bekumi
1.  Utiligi la BEKkurson, aŭ kiel lernanto, aŭ kiel kursgvidanto.  2 Paroli simple, utiligante lingvaĵon facile kompreneblan de komencanto, kaj ne utiligante komplikaĵojn kiel kunmetitajn verbojn. (etimologia deveno: uzata unuafoje de Edmond Plutniak en Grésillon, Francio) 
Supren

BEK1
La unua nivelo de la BEKkurso.  La enhavo korespondas pli malpli al la enhavo de la tradicia Cseh Kurso.  Ĝi pritraktas simplajn frazojn kaj postulas bonan uzon de la akuzativo,  ampleksas 40 lecionojn, kaj povas daŭri inter 15 kaj 25 horoj por, ekzemple, eŭropanoj, kaj multe pli por alilingvanoj.
Supren

BEK2
La dua nivelo de la BEKkurso, kiu pritraktas la subpropoziciojn, ĉefe la rilatajn, kaj multajn gravajn gramatikajn puntkojn bezonatajn por paroli.  Kiel por la aliaj niveloj de la BEKkurso, ĝi bezonas inter 15 kaj 25 horoj por, ekzemple, eŭropanoj, kaj multe pli por alilingvanoj. 
Supren

BEK3
La tria nivelo de la BEKkurso, kiu ĝisfunde ekzercadis la gekursanojn pri la -ig kaj iĝ sistemo de Esperanto.  Dum BEK1 kaj BEK2 estas bazo por la parolado de Esperanto, BEK3 kune kun BEK4 estas la bazo por bona legado de esperantaj verkoj kiel PIV, la Plena Ilustrita Vortaro, kaj REVO, la Retvoraro de Esperanto.  Kiel por la aliaj niveloj de la BEKkurso, ĝi bezonas inter 15 kaj 25 horoj por, ekzemple, eŭropanoj, kaj multe pli por alilingvanoj. 
Supren

BEK4
La kvara kaj lasta nivelo de la BEKkurso, kiu ĉefteme pritraktas la participan sistemon de Esperanto, samtempe rilatante tiun sistemon al la uzon de subfrazoj lernitaj plejparte en BEK2.  BEK4, kontraŭe al tradiciaj kursoj, tamen, ne pritraktas la aktivajn participan sistemo, lasante tiun temon por postaj kursoj. Kiel por la aliaj niveloj de la BEKkurso, ĝi bezonas inter 15 kaj 25 horoj por, ekzemple, eŭropanoj, kaj multe pli por alilingvanoj. 
Supren
 

EKSistemo
Koncepta skizo de niveloj kaj tipoj de Esperantaj kursoj.  Ĝi konsistas el tri niveloj: BEK, MEK, kaj SEK.  BEK estas por lerni la lingvon Esperanton.  MEK kaj SEK estas por utiligi ĝin por aliaj celoj, ekzemple, por studi literaturon, historion, sciencon, komercon, ktp. 
Supren

ekzamenaro
La kompleta sistemo de lingvokontroloj de la BEKKurso: ekzamenetoj dum la kurso; ekzamenoj ĉe la fino de nivelo BEK1, BEK2, BEK3, BEK4; kaj ekzamenego post la BEKaro.  Ĉiuj ekzamenoj estas nur en Esperanto. 
Supren

ekzameneto
Mallonga ekzameno de la BEKkurso, kiu per unu paĝo kontrolas la konojn de la gekursanoj. 
Supren

ekzameno
Kontrolo de konoj post fino de ĉiu parto de la BEKkurso, do kvar entute BEK1, BEK2, BEK3, kaj BEK4.  Tiaj ekzamenoj daŭras minimume unu horon. 
Supren

ekzamenego
Finkontrolo de la BEKkurso.  La fina ekzamenego povas daŭri du horojn kaj duonon.  La unua parto estas skriba, kaj enhavas erojn pri k-vortoj, afiksoj, senigado de eraroj, rilataj pronomoj, participoj, la -ig-iĝ sistemo, kaj alion.  La dua parto estas parola, kaj la lernanto devas estis kapabla paroli Esperanton minimume dek minutojn sentraduke. 
Supren

gruplaboro
La ĉefa parto, ĝis 90 procentoj el la tuta tempo, de la praktikado dum la BEKkurso.  Ĝi okazas en grupetoj de tri aŭ kvar gelerantoj, kaj sendepende de la rekta interveno de la kursgvidanto.  La celo de la gruplaboro kutime estas la praktikado de la ĵus lernita gramatikaĵo aŭ vortoj. 
Supren

instrua ciklo
La ritmo instrui praktiki, instrui, praktiki alterne..  La prezentado de nova lerncelo (gramatiko, vortoj, ktp), unue fare de la kursgvidanto, sekvate de praktikado de la gelernantoj.  En la BEKkurso, kursgvidanto uzas malmulte da tempo por instrui (10%), kaj la gelernantoj uzas multe da tempo por praktiki (90%).
  Supren

MEK
Meza Esperanta Kursaro.  En la EKSistemo, la MEK Kursoj sekvas la BEKaj, kaj antaŭas la SEKaj.  La ĉefcelo de la MEKkursoj ne estas studi Esperantan gramatikon kaj vortfarardon, sed utiligi Esperanton por lerni ion alian.  La ebloj estas preskaŭ senlimaj: kursoj pri historio, interreto, kuirarto, filozofio, scienco, literaturo, fotado, ŝakludo, ktp.

SEK
Supera Esperanta Kursaro.  Samkiel la MEKkursoj, la SEKkursoj utiligas Esperanton por lerni ne Esperanton, sed por utiligi ĝin ellerni aliajn studobjektojn.  La diferenco inter SEK kaj MEK estas, ke la SEKkursaro estas

Valencia Metodo
Intrumetodo, laŭ kiu la kursgvidanton prezentas la celkoncepton rapide, sed klare (gramatikaĵon, vortojn, ktp), kaj poste la gelernantoj praktikas ĝin en grupetoj dum longa tempo uzante demandoliston  Laŭ tiu metodo, la plejparto de la praktikado okazas sendepende de la instruanto. 
Supren

 

Supren

 

     

BEK signifas Baza EKzercaro au Baza Esperanto-Kursaro

Utilaj Ligoj

Gramatiko PMEG
Vortaro REVO
Edukado.Net
Lernu Net
Revuo El Popola Ĉinio
Gerda Malaperis
E-librejo
Liberafolio

 

 

lasta ghisdatigo 20/10/2011 10:00 en Nankino, Chinujo